Myom

Tre av tio kvinnor över 30 år får myom. Det är godartade tumörer som sitter i eller utanför livmodern. Oftast ger myom inga symptom, men i vissa fall kan det ge kraftigare blödningar och göra det svårare att bli med barn.


Myom – godartade tumörer

Myom är en godartad tumör som sitter i livmoderns muskelvävnad. Myom kan sitta både inne i livmoder eller utanför.

Har du fått ett myom är det inte helt ovanligt att det kommer flera. Mindre myom ger ofta inga symptom alls. Men ett myom kan växa och bli större, vilket kan orsaka problem.

Det är ovanligt att få myom innan 20 års ålder. Däremot får tre av tio kvinnor myom efter 30 års ålder och sjukdomen är som vanligast efter 35 år.

Kan ge kraftiga blödningar

Om du har myom som har växt och blivit större kan det ge symptom såsom kraftiga och mycket rikliga blödningar, menssmärtor. Är tumören mycket stor kan det ge tyngdkänsla i underlivet och trängningar i urinröret och tarm.

Myom kan även vara en orsak till att du har svårt att bli gravid.

Graviditet

Det finns egentligen inga uttalade risker med att ha myom vid graviditet. Det finns dock en något ökad risk att barnet ligger med rumpan nedåt, vilket kan leda till att du måste föda med kejsarsnitt.

Behandling

Oftast behöver inte myom behandlas. Men har du mycket besvär av myomet kan det behövas opereras bort med hjälp av titthålskirurgi i buken. I vissa mer extrema fall kan hela livmodern behöva tas bort.